Białka

Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot, czasem też siarka i fosfor. Stanowią bardzo zróżnicowaną grupę związków pod względem właściwości, jak i roli, jaką odgrywają w życiu organizmów żywych. Pod wpływem podwyższonej temperatury, alkoholu lub kwasu łatwo ulegają procesowi denaturyzacji (ścinaniu). W organizmie zwierzęcym stanowią około 50% suchej masy i pełnią wiele istotnych funkcji życiowych. Dla zwierząt są niezbędnym składnikiem pożywienia. Posiadają różną wartość biologiczną, która jest tym większa im bogatszy jest ich skład aminokwasowy. Białka mają także duże znaczenie w przemyśle włókienniczym, spożywczym i przy wyrobie klejów.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum