Inseminacja

Inseminacja - sztuczne unasienianie, polegające na zapładnianiu zwierząt hodowlanych przez wprowadzanie do dróg rodnych uprzednio pobranego nasienia od samca. Dzięki inseminacji można lepiej wykorzystać spermę najbardziej wartościowych samców.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum