Antybiotyki

Antybiotyki - to substancje pochodzenia drobnoustrojowego, wytwarzane przez niektóre bakterie, pleśnie, porosty i grzyby lub też otrzymane syntetycznie, posiadające zdolność zabijania lub hamowania rozwoju określonych grup drobnoustrojowych chorobotwórczych, przez co są cennym lekiem pomocnym w zwalczaniu wielu chorób. Tak zwane antybiotyki paszowe były dodawane w ilościach śladowych do paszy w celu poprawienia jej wykorzystania, stabilizacji flory bakteryjnej, zwiększenia przyrostów masy ciała i przyspieszania wzrostu zwierząt. Mimo tylu zalet z dniem 01.01.2006 w wszystkich krajach Unii Europejskiej został wprowadzony całkowity zakaz stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu w paszach dla świń oraz dla innych gatunków zwierząt konsumpcyjnych. Pasza lecznicza, czyli taka, która zawiera antybiotyki, może być stosowana w gospodarstwie tylko i wyłącznie po wypisaniu na nią recepty przez lekarza weterynarii.

 

Posiadamy w ofercie pasze lecznicze dla prosiąt: 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum