Aukcja zwierząt

Aukcja zwierząt - publiczna sprzedaż zwierząt hodowlanych zainteresowanym kupcom na drodze licytacji w systemie zwyżkowym (tzw. aukcja angielska), która polega na tym, że aukcjoner rozpoczyna aukcję od tzw. ceny wywoławczej, czyli najniższej, możliwej do zaakceptowania przez sprzedającego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą cenę kupna. Przed licytacją zwierzęta są ważone i oceniane pod względem pokroju, pochodzenia i użytkowości. Na tej podstawie wyznacza się cenę wywoławczą.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum