Awitaminozy

Awitaminozy - grupa schorzeń wywołanych brakiem lub częściej długotrwałym niedoborem jednej lub zestawu witamin w organizmie. Powoduje różnorodne problemy związane z przemianą metaboliczną. Zaawansowanej awitaminozie towarzyszą wyraźne, charakterystyczne dla poszczególnych witamin, objawy kliniczne. Do najbardziej znanych chorób wywołanych brakiem witamin należą: krzywica i łomikost (awitaminoza witaminy D), gnilec czyli szkorbut (awitaminoza witaminy C), beri-beri (awitaminoza witaminy B1), pelagra (awitaminoza witamin PP i B). W praktyce, przy odpowiednim żywieniu z udziałem premiksów i mieszanek paszowych bogatych w witaminy, awitaminozy u zwierząt gospodarskich praktycznie nie występują.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum