Bakterie

Bakterie - jednokomórkowe organizmy roślinne odgrywają decydującą rolę w krążeniu materii w przyrodzie. Stanowią grupę mikroorganizmów o bardzo zróżnicowanych cechach. Występują powszechnie w otoczeniu człowieka, w powietrzu, w wodzie, glebie, pożywieniu. Zajmują się rozkładem resztek organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego na proste związki chemiczne, dlatego też odgrywają podstawową rolę w obiegu pierwiastków. Są powszechnie obecne w organizmach zwierzęcych, a wiele ich gatunków tworzy naturalną florę fizjologiczną danego osobnika. Większość bakterii jest chorobotwórcza, ale tylko w określonych warunkach – w zdrowym organizmie zwierzęcym są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów trawiennych, dlatego konieczna jest ich duża ilość – szczególnie w przewodzie pokarmowym. Niektóre gatunki bakterii wykorzystywane są przez człowieka w przemyśle mleczarskim, fermentacyjnym, farmaceutycznym.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum